Sunshine Shack Staff


      

Sara Schulein Perets, Founder/Executive Director           Kelly J. Massey, Director   

Brianna Lucente, Earth Class Teacher                       Michael Waite, Earth Class Teacher

 

     

Douglas Santos, Moon Class Teacher           Viviana Fonseca, Moon Class Teacher 


           

Ashley Stauber, Ocean Class Teacher          Cassandra Winston, Ocean Class Teacher           

                  

Rebecca Everhart, Office Manager